Lambertus Wilhelmus Leber (1845-1928) is de derde echtgenoot van Margaretha Jans Wieringa. Hij is de zoon van Joannes Jacobus Leber (1809-1892) en Johanna Willems Feddema (1817-1887). Ik sta even stil bij zijn kwartierstaat (zie hieronder). De namen worden voorafgegaan door het A(hnen) T(afel) nummer, behorende bij deze kwartierstaat. Op de eerste plaats valt een overlap op met mijn eigen kwartierstaat. De namen die overeenkomen zijn zwart omkaderd. Het AT-nummer uit mijn eigen kwartierstaat heb ik bij deze personen tussen haakjes toegevoegd. Alle AT nummers staan ook in de betreffende detailoverzichten. De namen die groen zijn omkaderd behoren niet tot mijn kwartierstaat. De gedetailleerde kwartierstaat van Lambertus wordt vermeld op de pagina ‘overzichten’. Een aantal personen spelen ook al elders op deze website een rol: Op nr. 28 en 29: Jurgen Hinderiks (Bot) en Trijntje Jans ter Veer staan in het overzicht van de gehuwde zonen Bot. Op nr. 40 en 41: Cornelis Ites en Trijntje Harms. Dit echtpaar staat bijvoorbeeld vermeld op de pagina van de brandewijnkom.
Site Map Site Map
Op nr. 80 staat Ite Cornelis. Mogelijk is dit een broer van Redmer Cornelis (AT88), zoon van Cornelis Ites en Aechte (b). Tenslotte is nog het vermelden waard op AT5: Alegonde Kornelis Sybinga. Daarbij is de vraag: is deze Alegonde wellicht familie van Catharina Edes Sybenga, die in 1828 in het huwelijk treedt met Willem Freerks Alma. Het antwoord is ja en nee. Het ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Het antwoord hangt nauw samen met een boerderij in Westerwijtwerd, genaamd ‘Sybingeheem’, later ‘Op de Palen’. Onderstaand relatieschema geeft alvast een idee.    De kleur rood in bovenstaand schema geven de overlapping aan met mijn eigen kwartierstaat (mijn stamlijn). Meer hierover op de aparte pagina van Willem Freerks Alma.
2. Joannes Jacobus Leber 31. Grietje Lammerts 30. Jannes Jans 15. Jenneke Jans Jansen 29. Trijntje Jans ter Veer 57. Frouke Jans 56. Hendrik Jans 28. Jurgen Hinderiks Bot 14. Lammert Jurriens 7. Grietje Lammerts Jansen 111. Wendel Cornelis (575) 110. Alje Jans (574) 55. Idje Aljes (287) 54. Jan Tjarks (286) 27. Ariaantje Jans (143) 107. Grietje Baltus (571) 106. Schelte Rinjes Halsema (570) 53. Trinje Scheltes Halsema (285) 105. Frouke Freerks (569) en (561) 104. Willem Luirts (568) 52. Freerk Willems Boelens (284) 26. Willem Freerks Boelens (142) 13. Editta Willems Boelens (71) 103. Trijntje Jans (567) 102. Cornelis Edes (566) 51. Etje Cornelis (283) 101. Grietje Isebrands (565) 100. Freerk Ubbes (564) 50. Ubbe Freerks (282) 25. Trinje Ubbes (141) 99. Eetje Clasen (563) 98. Reinder Jacobs (562) 49. Bauke Reinders Riepma 97. Frouke Freerks (561) en (569) 96. Renje Scheltes Halsema (560) 48. Willem Reinjes Halsema (280) 24. Reinder Willems (140) 12. Wilhelmus Reinders Feddema (70) 6. Willem Willems Feddema 3. Johanna Willems Feddema 1. Lambertus Wilhelmus Leber 11. Aleijdes Willems 41. Trijntje Harms (265) en (545) 80. Ite Cornelis (?) (528) en (1088) 40. Cornelis Ites (264) en (544) 10. Cornelis Pieters 5. Alegona Kornelis Sybinga 9. Anna Eva Deilman 8. Jan Leber 4. Jacobus Leber 21. Berentien Rikkerts 20. Pieter Cornelis 43. Gesina Jans ( ens ) 42. Richardi Hendriks 23. Bauke Jans 22. Willem Cornelis 45. Aaltje Willems 44. Cornelis Redmers 89. Ave Jans 88. Redmer Cornelis 91. Fokeltje Pieters 90. Willem Luirts 47. Bouke Eisses 46. Jan Cornelis 95. Liesbetjen Luirts 94. Eisso Dercks Jacobus Pieters Alma Willem Cornelis Bouke Jans Cornelis Pieters Sybinga Aleijdis Willems Freerk Geerts Langeland Bouke Willems Derkjen Freerks Eijde Pieters Sybinga Catharina Edes Sybinga Willem Freerks Alma Alegonda Cornelis Sybinga Jacobus Leber Johannes Willems Pieterke Pieters Freerk Jacobs Alma Derkje Willems Grietje Eleonora Tjaarts Pieter Jacobs (van) Allema Trijntje Arents X 1711 X 1755 X 1741 X 1799 X 1716 X 1753 X 1766 X 1807 X 1789 X 1828 Edo Willems Alma Margaretha Jans Wieringa Johannes ten Oever Lambertus Wilhelmus Leber XXX 1878 XX 1863 X 1852 Johannes Jacobus Leber Johanna Willems Feddema X 1837
BOS
LAMBERTUS WILHELMUS LEBER