DE NAMEN ‘BOS’ EN ‘BOT’. In mijn kwartierstaat komen we onder meer de namen BOS en BOT tegen. In dit deel meer over de naam ‘Bos’. Net als bij de naam ‘Bot’ kiezen bloedverwanten uit één familie soms verschillende achternamen, waardoor na een paar generaties de familieverbanden minder duidelijk worden. In dit deel van de website staan de nakomelingen van Trijntje Jansen (AT519) centraal, samen met de nakomelingen van het echtpaar Otto Rempts (AT304) en Hendrikje Jans (AT305). In principe staan de beide genealogieen los van elkaar, maar er wordt wel onderling getrouwd. TRIJNTJE JANSEN (AT519). Trijntje Jansen, trouwt in 1661 met Jacob Pieters Bos en vervolgens in 1667 met Ubbe Jelmers. Het is geen toeval, dat we Trijntje Jansen op deze plaats tegen komen. In mijn kwartierstaat komen we haar met haar echtgenoot Ubbe Jelmers vier maal tegen op de plaatsen AT518, AT524, AT538 en AT1128. De eerste drie plaatsen komen zelfs ook voor in de kwartierstaten van Freerk Jacobs Alma (2X), die in 1799 trouwt met Derkje Willems (1X). Veel nakomelingen uit het eerste huwelijk van Trijntje zullen zich op den duur niet alleen ‘Bos’ noemen, maar via haar kleindochter Grietje Pieters Bos ook ‘Langeland’ (zie onderstaand schema en de pagina Arien Pontius). Opm.: Pieter Jacobs Bos en zijn halfzuster Cornelliske Ubbes staan eveneens in het schema op de pagina van de brandewijnkom. OTTO REMPTS (AT304) en HENDRIKJE JANS (AT305). Een deel van de mannelijke nakomelingen van dit echtpaar noemen zich ‘Bos’, maar sommigen noemen zich ‘ten Oever’ en een enkele keer komt de naam ‘Wieringa’voor.  (zie onderstaand schema). Tot nu toe is mij het meeste bekend over Catharina Willems Bos (AT19, dochter van Willem Jacobus Bos (AT38), die in 1813 trouwde met Petronella Reinjes Feddema (AT39)). Catharina Willems Bos  trouwt in 1832 met Heere Berends Bot (AT18) en in 1849 met Bernardus Antonius Somers. Mijn tante (aan vaders zijde) Anna Catharina Maria Bos (in 1939 gehuwd met Johannes Conraad Alma) stamt af van een broer van Catharina Willems Bos.
De kleuren in dit schema geven de relatie aan met mijn kwartierstaat. Personen en relaties aangegeven in rood en zwart vormen een onderdeel van mijn kwartierstaat. Het cijfer bij de betreffende personen, voorafgegaan door de letters AT (=Ahnentafel) geeft hun postie daarin aan. De rode delen zijn een onderdeel van mijn stamlijn. De groene delen vallen buiten mijn kwartierstaat.   Op sommige plaatsen staat een verticale streepjeslijn, aan beide zijden voorzien van een pijl. Deze streepjeslijnen representeren elk een stamlijn.  De persoon onderaan zo’n stamlijn stamt van zoon op zoon rechtstreeks af van het echtpaar aan de bovenzijde van de stamlijn.   De volgende pagina’s (de gehuwde zonen van Otto en Arien en een aparte pagina voor Margaretha Jans Wieringa) geven een nadere uitwerking van dit schema. Heere Berends Bot AT18 Willem Jacobs Bos AT38 Petronella Reinjes Feddema AT39 Jacob Pieters Bos Margaretha Willems Bos Regnerus Willems Bos B O S L A N G E L A N D Arien Pontius Boersema X 1813 X 1838 X 1832 X 1843 X 1722 X 1939 B O S Johannes Conrad Alma A L M A Wiena Maria ten Oever Jan Cornelis ten Oever T E N O E V E R Johanna EW Kamphuis X 1816 Johannes ten Oever Margaretha  J Wieringa XX 1863 Edo Willems Alma X 1852 Willem Freerks Alma Catharina Edes Sybenga Freerk  J. Alma AT32 Derkje Willems AT33 Anna Catharina Maria Bos B O S Gerardus Johannes Bos Franciska Catharina Bos B O S B O S X 1893 X 1799 X 1828 Jacob Pieters Bos Trijntje Jansen AT519 X 1661 Otto Rempts AT304 Hendrikje Jans AT305 X < 1700 Grietje Pieters Bos Pieter Jacobs Bos Wiske Jacobs Schultens X 1694 X 1667 Ubbe Jelmers AT518 A L M A Pieter Jacobs van Allema AT128 Trijntje Arents AT129 X 1711 Arent Heeres AT258 Cornellijske Ubbes AT259 X 1688 Site Map Site Map
INLEIDING
BOS