GEHUWDE ZONEN. Onderstaand een relatieschema van de gehuwde zonen Alma vanaf de tweede generatie. Het relatieschema heb ik zo compact mogelijk gemaakt door van alle gehuwde zonen alleen de eerste voornaam te noemen, eventueel aangevuld met de initialen van volgende voornamen. De afkorting ‘ev.’ staat voor ‘echtgenoot van’.Van de echtgenotes heb ik alleen de achternaam vermeld. Achter elke naam staat, voor zover bekend, het geboortejaar tussen haakjes. Soms staat aan de rechterkant van een echtpaar een rode lijn. Dat betekent, dat er bij dit echtpaar geen gehuwde zonen meer zijn aangetroffen. De betreffende tak van het geslacht ‘Alma’ loopt daar dus dood. Onder de naam van de man staat een getal en een plaatsnaam. Het getal staat voor het totaal aantal kinderen en de plaatsnaam voor de (voornaamste) plaats van vestiging van het betreffende gezin. In dit schema is goed te zien hoe de naamdragers zich tot ongeveer 1900 hebben verspreid over Nederland en de Verenigde Staten (aangegeven met de vlag van de VS op de achtergrond).
Site Map Pieter (1824) 1 / UITHUIZEN ev . Spiek Johannes (1792) 5 / UITHUIZEN ev . Wijninga Pieter (1759) 4 / BAFLO ev . Steendam (1756) Frederikus (1832) 4 / UITH'MEEDEN ev . Smit (1834) ev . Elerie (1823) Edo (1829) 6 / BEDUM ev . Wierenga (1831) Willem (1802) 2 / BEDUM ev . Sijbinga (1794) Theodorus H (1917) 8 / DEVENTER ev . Oosterweeghel (1921) Josephus FJ (1914) 2 / ARNHEM ev . Kappert (1923) Jacobus T (1912) 4 / DEVENTER ev . Geertman (1913) Johannes C (1906) 1 / DEVENTER ev . Bos Johannes J (1874) 10 / DEVENTER ev . Ruhmkorf (1878) Jacobus H (1911) 8 / UITH.MEEDEN ev . Poelma (1921) Hendrikus J (1907) 7 / GRONINGEN ev . Paping (1914) Willem F (1872) 3 / UITHUIZEN ev . Wijninga (1874) Frederikus J (1905) 3 / VS ev . McClain ev . Anding Bernardus W (1870) 3 / VS ev . Bloemsma (1876) Jacobus JP (1910) 3 / GRONINGEN ev . Stegerhoek (1912) Theodorus F (1866) 8 / GRONINGEN ev . Ruhmkorf (1874) Hero R (1863) 1 / GRONINGEN ev . Post (1871) ev . Roelfs (1877) Jacobus (1836) 9 / UITHUIZEN ev . Bot (1840) Freerk (1831) 4 / NOORDDIJK ev . Amsing (1826) Tjaard (1805) 3 / UITHUIZEN ev . Scholtens (1812) Freerk (1769) 3 / UITHUIZEN ev . Willems (1773) ev . Rennes (1750) Jacob (1721) 5 / DEN ANDEL ev . Tjaarts (1734) Pieter 6 / BEDUM ev . Arents
Op de volgende pagina staat een relatieschema, waarin ook de gehuwde dochters staan.
ALMA NAKOMELINGEN
GEHUWDE ZONEN