Site Map
GEHUWDE ZONEN EN DOCHTERS (Toelichting). Het schema op de vorige pagina geeft een overzicht van de gehuwde nakomelingen (zonen en dochters) van Pieter Jacobs van Allema en Trijntje Arents (generatie II t/m VIII van de parenteel van Jacob Peters uit Spijck en Peterke Henrix uit Usquert.) Daardoor wordt het overzicht op de pagina van de gehuwde zonen uitgebreid en er komt een nieuwe tak bij, nl. de nazaten van Joannes Willems (uit het geslacht Boelens) en Pieterke Pieters (dochter van Pieter Jacobs en Trijntje Arents). In deze nieuwe tak komen relatief veel mensen voor met hun bestaan in de scheepsbouw: scheepstimmerman, eigenaar van een scheepswerf e.d. De scheepsbouw in de provincie Groningen is vanaf de 19e eeuw een belangrijke bron van inkomsten na de landbouw. (b) Wilhelmina Edes Alma (1859-1946). Rechts bovenin het schema valt meteen een gehuwde dochter met achternaam Alma op. Dat is Wilhelmina Elisabeth Alma, dochter van Edo Wilms Alma (1829-1861) en Margaretha Jans Wieringa (1831-1912). Edo Wilms Alma en Margaretha Jans Wieringa staan twee keer in dit schema. Bovenin het schema in generatie VII en ongeveer één kwart van onderaf in generatie VI. Margaretha staat ook in het schema van de gehuwde zonen van Otto Rempts, omdat zij na het overlijden van Edo trouwt met Johannes ten Oever (1835-1871), zie het gele kader rechts boven in dit schema). Na het overlijden van Johannes trouwt Margaretha nog een derde keer. Nu met Lambertus Wilhelmus Leber (1845-1928). Ook de kwartierstaat van Lambertus heeft een grote overlap mijn mijn eigen kwartierstaat, maar Pieter Jacobs van Allema en Trijntje Arents staan daar niet in. Catharina Freerks Alma (1862-1940). Net als Wilhelmina Elisabeth Alma staat ook Catharina Freerks Alma in generatie VIII vermeld op een rode achtergrond. Catharina is een dochter van Frederikus Wilms Alma (1832-1890) en Anna Jans Smit (1834-1877). Zij staan als zodanig ook vermeld in generatie VI en VII. Wilhelmina en Catharina tellen niet mee in generatie VIII in onderstaande tabel Aantal huwelijken. In onderstaande tabel staat per generatie het totaal aantal kinderen en het aantal van die kinderen dat gaat trouwen, zoals dat is vermeld in de parenteel van Jacob Peters uit Spijck en Peterke Henrix uit Usquert. In de kop van de tabel staat het generatienummer. Daaronder staan per generatie steeds de letters p en k. Die staan respectievelijk voor het aantal paren dat in die generatie trouwt en het totaal aantal kinderen dat daaruit wordt geboren. Globaal geeft deze tabel aan (in de tweede rij), dat een gezin gemiddeld ongeveer 4 tot 5 kinderen krijgt, maar dat globaal gezien slechts de helft van die kinderen in het huwelijk treedt. Van de 285 kinderen uit generatie VII treden slechts ruim éénderde in het huwelijk. Er zijn inderdaad een aantal volwassenen die niet trouwen, maar het merendeel van de ongehuwde personen is overleden vóórdat zij de huwbare leeftijd bereiken. In de laatste rij van de tabel staat het aantal tweede en/of derde huwelijken per generatie. ARNOLDUS GABRIEL VAN DER DRIFT. Bij één echtpaar in de jongste generatie van dit overzicht maak ik graag een aparte toelichting: ARNOLDUS GABRIEL VAN DER DRIFT (banketbakker), geboren op 18 juli 1861 in Delft, als kind van Arnoldus van der Drift en Maria van Wijk. Hij trouwt op 14 september 1897 in Appingedam met LEOBINA JOANNA MARIA de HOSSON (31 jaar). Zij krijgen drie kinderen: Maria Cornelia Elisabeth van der Drift 1898 Johannes Fredericus George van der Drift 1902 Elisabeth Josephina Maria van der Drift 1905. Aardige curiositeit is dat Arnoldus in 10 stappen aanverwant is met mijn echtgenote en Leobina in 9 stappen met mijzelf. Uit de gezinskaart uit Den Haag van dit echtpaar blijkt, dat het gezin met drie kinderen wordt ingeschreven in Den Haag op 10 juni 1908, komende uit Amsterdam, waar de kinderen zijn geboren. Arnoldus wordt uitgeschreven op 14 januari 1914 naar Brisbane Australie. Leobina wordt een week later op 23 januari met de kinderen uitgeschreven naar Sloten in NH. In de laatste kolom wordt melding gemaakt van een faillisement en een rechterlijke uitspraak, maar die vermelding is onduidelijk. In de ‘electoral rolls’ in Australie vinden we dit echtpaar weer terug: In 1919, 1925, 1928, 1929 en 1937 in Lilley, Queensland, Australia (In 1928 en 1929 wordt ook dochter Elisabeth vermeld.) In 1943 staan Arnold, Elisabeth en Maria op de rolls in Fawkner, Victoria. Daar vinden we Elisabeth en Maria ook weer terug in 1949 en 1954. Tenslotte vinden we Elisabeth nog terug op de rolls in Balaclava, Victoria in 1963, 1967 en 1972. Leobina en de kinderen verhuizen dus eerst naar Sloten in NH en gaan later alsnog naar Australie. Arnoldus heeft de weg kennelijk eerst verkend. Op ancestry.com.au vinden we wie wordt ingeschreven op deze kieslijsten: Who will be listed in electoral rolls: Electoral rolls began being compiled for some areas of Australia in the 1840s. At that time only property owners were eligible to vote. In most of the colonies all men were granted voting rights by the 1850s. Half a century later, women were granted voting rights as well. Non-British subjects were not allowed to vote until the 1940s and aborigines until 1949. Therefore, individuals falling into these two categories are not presently included in this database. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat Arnoldus en zijn vrouw en kinderen de Australische nationaliteit hebben aangenomen. Waarschijnlijk is Leobina overleden tussen 1937 en 1943, Maria Cornelia tussen 1954 en 1963 en Elisabeth Josephina ná 1972. Van Johannes Fredericus George heb ik verder geen records teruggevonden.
Gen. II Gen. III Gen. IV Gen. V Gen. VI Gen. VII Gen. VIII p k p k p k p k p k p k p k 1 7 2 8 5 24 11 49 25 139 59 285 108          +3   +3   +1   +5   +5
ALMA NAKOMELINGEN
TOELICHTING