ONDERZOEK NAAR MIJN FAMILIEGESCHIEDENIS. Het onderzoek naar mijn familiegeschiedenis (families ALMA  (met daarin opgenomen enkele aangetrouwde families (BOT, BOS, Bloemsma, Biel (Bijl), Flierl en Suren)) en KAPPERT) heb ik na ongeveer 25 jaar opnieuw opgestart, na een bezoek van familie uit de VS in augustus 2010. Zij wilden graag meer weten over de families ALMA en BOT, met name die in Europa.   De familie BOT De directe nakomelingen (in mannelijke lijn) van de oudste voorvader komen voor in Nederland, de VS en met de naam BOTTEMA ook in Canada. Van deze familie is veel bekend. Vandaar dat ik hiervoor aparte pagina’s heb opgesteld. Een andere aangetrouwde familie heeft de naam BOS. Net als bij BOT komen ook hier de directe nakomelingen (in mannelijke lijn) van de oudste voorvader voor met verschillende achternamen. Maar omdat in één familie kinderen de naam ‘BOS’ overnemen van de moeder, zijn er in deze familie ook twee stamvaders. Nakomelingen huwen met ALMA en met BOT en er wordt ook onderling getrouwd. Ook in dit geval een paar aparte pagina’s. In 2013 ben ik begonnen met de genealogie van mijn schoonfamilie. Ook van deze familie (ZEESTRATEN en RUIGROK) zijn er een aantal naar de VS geemigreerd. Twee van hen hebben het verhaal van deze emigratie (en de voorbereiding daarvan) op papier gezet. Tenslotte op deze plaats nog de vermelding van Jan Ruychrock van de Werve en zijn nakomelingen. Een aantal personen uit het oude geslacht Ruychrock van de Werve maakte deel uit van het bestuur en/of de adelstand van Zeeland in de 15e en de 16e eeuw. Dat betekent, dat er ook uit die tijd vele gegevens voorhanden zijn. Hoewel geen direkte voorouders van de Ewouttak (de Ruigroktak, die ik nader bestudeer), toch interessant genoeg om te onderzoeken. Naarmate de studie vordert, wordt het duidelijk, dat er een aantal onderwerpen van toepassing zijn bij alle families. In dit algemene gedeelte zet ik deze onderwerpen bij elkaar. GROOTOUDERS Op de volgende pagina stel ik op de eerste plaats de vier grootouderparen voor. Die van mijzelf (ALMA en KAPPERT) en van mijn echtgenote (ZEESTRATEN en RUIGROK). Elk met een korte beschrijving van de herkomst van de oudst bekende voorouders en een link naar het uitgebreide gedeelte per familie. Bij de familie ALMA heb ik ook resultaten opgenomen van het onderzoek naar een aantal aangetrouwde families: BLOEMSMA, FLIERL en BIJL uit Friesland en BOT en SUREN uit Groningen en Duitsland. HUWELIJKSRECHT, HUWELIJKSBELETSELS en DISPENSATIE. Het huwelijksrecht (tot 1811) lijkt een droge materie, maar een paar gebruiken uit het verleden hebben kennelijk nog steeds een echo in het heden. BRONNEN Belangrijk bij ieder genealogisch onderzoek is het noteren van de bronnen. Daarbij maak ik onderscheid tussen het verhalende deel van de website en de gedetailleerde genealogische verslagen, zoals die door de computer worden gegenereerd. In het verhalende deel worden de bronnen vermeld middels pop-ups of door een verwijzing naar een externe website, te herkennen door een blauwe onderstreepte tekst. Pop-ups verschijnen door aanklikken van een cursieve b tussen haakjes: (b).     De bronnen van gebeurtenissen ná 1811 worden in de gedetailleerde (door de computer gegenereerde) rapportages in het algemeen niet vermeld, omdat zij eenvoudig te vinden zijn op het internet en omdat de omvang en het grote aantal van deze bronvermeldingen de verslagen onleesbaar maakt. Bronnen van vóór 1811 worden wél vermeld, voor zover zij moeilijker zijn te vinden. Voor meer informatie over de door mij gebruikte bronnen verwijs ik naar de aparte pagina ‘bronnen’. Vragen kunt u stellen op mijn e-mailadres. UPDATES De updates staan op de updatepagina’s. TOEGANG De website is op twee manieren toegankelijk: via de site-map . rechtstreeks naar de families via de links hierboven (niet volledig). via   de   updates :   de   updates   worden   per   familie   en   voor   het   algemene   gedeelte   apart   weergegeven. Van daaruit is er rechtstreeks toegang tot de families. Click op de naam van het gedeelte van de website dat U wenst te bezoeken. De website opent in een nieuw venster. Als U dat venster sluit, komt U terug op de pagina waar u vandaan komt. Eventuele vragen en opmerkingen ontvang ik graag per e-mail .*) *) Als   de   link   van   het   e-mail   adres   niet   automatisch   werkt,   dan   met   rechts   aanklikken,   het   mailadres   kopieren   en   plakken   in   Uw mailprogramma.
Site Map Site Map
INLEIDING
ALGEMEEN