BRONNEN EN BRONVERMELDING Bij de vermelding van bronnen maak ik onderscheid tussen het verhalende deel van de website en de gedetailleerde genealogische verslagen, zoals die door de computer worden gegenereerd. In het verhalende deel vermeld ik de bronnen middels pop-ups of door links  (woorden in blauwe kleur en blauw onderstreept) naar een externe website. Klikken op de blauwe links leidt direct naar de betreffende website op een nieuwe pagina. Bij sluiten van een externe website komt U weer terug op de pagina van vertrek. Pop-ups verschijnen door met de muis te klikken op een blauwe cursieve b tussen haakjes: (b). In de gedetailleerde genealogische verslagen vermeld ik niet alle bronnen. De bronnen van gebeurtenissen ná 1811 worden in deze rapportages in het algemeen niet vermeld, omdat zij eenvoudig te vinden zijn op het internet en omdat de omvang en het grote aantal van deze bronvermeldingen de verslagen onleesbaar maakt. Bronnen van vóór 1811 worden wél vermeld, voor zover zij moeilijker zijn te vinden. DTB gegevens vanaf ca. 1811.  Gegevens ná 1811 zijn in het algemeen eenvoudig te vinden op bijvoorbeeld  www.wiewaswie.nl  www.allegroningers.nl, www.allefriezen.nl  www.geldersarchief.nl  www.bhic.nl en andere websites van provinciale en regionale archieven. Gegevens uit bijvoorbeeld de omgeving van Den Haag, Rotterdam, Leiden en Delft zijn op deze sites soms niet te vinden. Voor Delft en omgeving kunnen gegevens worden opgezocht op www.collectie-delft.nl Voor overige plaatsen biedt wellicht www.digitalestamboom.nl een uitkomst. Bij deze website aangesloten archieven zijn: Archief Eemland Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Gemeentearchief Rotterdam Haags Gemeentearchief De gegevens van deze site gaan over een periode van 1575-1962. Op de website van het Regionaal Archief te Leiden kan op naam worden gezocht, zowel vóór als ná 1811. Niet alleen DTB gegevens zijn toegankelijk, maar bijvoorbeeld ook testamenten en contracten. Soms wordt direct doorverwezen naar de betreffende akte, soms moet de akte zelf worden gezocht in een register. Biedt ook deze site geen uitkomst, dan kan http://www.drogtrop.com/zoekplaatsen/  wellicht een antwoord geven op de vraag, waar deze gegevens (algemeen en per plaats) dan wél zijn te vinden. De DTB gegevens vóór ca. 1811. Bij veel provinciale archieven zijn de DTB gegevens ook vóór 1811 digitaal te raadplegen. Voor onderzoek van DTB gegevens (vóór 1811) uit de Achterhoek en Liemers is www.genealogiedomein.nl een bron, waar niet alleen de kale gegevens worden vermeld, maar ook transcripties van de bronnen. In de provincie Zuid-Holland zijn DTB gegevens nog niet geheel gedigitaliseerd: Op de website van het Nationaal Archief te Den Haag  zijn een groot aantal scans geplaatst, die per plaats en per tijdvak kunnen worden onderzocht. Als plaats en datum van een gebeurtenis bekend zijn, kan hier in de primaire bron worden nagegaan of deze gegevens juist zijn. De DTB gegevens van Wassenaar vóór 1811 heb ik vaak opgezocht op Ton’s genealogiesite . Van deze gegevens staat de primaire bron weliswaar op de site van het Nationaal Archief, maar het zoekwerk in de digitale toegang van Ton’s genealogiesite is eenvoudiger. Ook in de provincie Noord-Holland zijn de DTB gegevens van vóór 1811 nog niet (geheel) gedigitaliseerd. Meer informatie hierover op de website van het Noord-Hollands Archief Verder is veelvuldig gebruik gemaakt van een deel van de website van de bibliotheek van The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints in Salt Lake City (zowel vóór als ná 1811). Vooral bij het opzoeken van huwelijkse bijlagen of andere documenten, die nog  niet door de Nederlandse archieven op internet zijn gezet. Het zoeken op deze site wordt eenvoudiger door het gebruik van www.zoekakten.nl  Ook de raadpleging van deze bron wordt niet steeds apart vermeld. Van belang voor het begin van de zgn. Ewout-tak (de Ruigrok-tak tot waar mijn onderzoek zich beperkt) en de aansluiting op de nakomelingen van Jan Ruychrock van de Werve is de voordracht: Boerenfamilies Ruychrok in de omgeving van Den Haag in de 17 e  eeuw die door Drs. J.F. Jacobs op 15 januari 1983 is uitgesproken op de "Ruychrock-dag" in de Johanneskerk te Rijswijk (ZH). Vanuit de familie zijn veel gegevens beschikbaar gesteld door Ron Cancilla uit de VS, Marie-Trees Alma uit Groningen. Daarnaast heb ik veelvuldig twee boeken geraadpleegd, die de geschiedenis beschrijven van de  familie Boelens door Drs. J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis. Deze twee kloeke delen zijn een absolute must voor mensen die onderzoek doen naar een rooms-katholiek geslacht in Groningen. Wanneer er vragen zijn over een bepaalde bron, dan hoor ik die graag op mijn e-mail. Ik stuur de bronvermelding dan toe.
Site Map Site Map
BRONNEN
ALGEMEEN