GEHUWDE ZONEN. Zoals al in de inleiding vermeld, heb ik in het boek over de Genealogie Zeestraten nogal wat verschillen gevonden met de primaire bronnen. Daarom op deze plaats ter vergelijking met de generatielijst achter in het boek, een overzicht van de gehuwde zonen vanaf Jacob Corneliszn. van Seestraten t/m generatie IX uit het boek. Het overzicht heb ik zo compact mogelijk gemaakt door van alle gehuwde zonen alleen de eerste voornaam te noemen, eventueel aangevuld met de initialen van volgende voornamen. De afkorting ‘ev.’ staat voor ‘echtgenoot van’. Van de echtgenotes heb ik alleen de achternaam vermeld. Achter elke naam staat, voor zover bekend, het geboortejaar tussen haakjes. Soms staat aan de rechterkant van een echtpaar een rode lijn. Dat betekent, dat er bij dit echtpaar geen gehuwde zonen meer zijn aangetroffen. De betreffende tak van de Zeestratens loopt daar dus dood. Onder de naam van de man staat een getal en een plaatsnaam (Haarlemmermeer is afgekort tot HRLMMRMR). Het getal staat voor het totaal aantal kinderen en de plaatsnaam voor de (voornaamste) plaats van vestiging van het betreffende gezin. Op deze manier is goed te zien hoe de nakomelingen van Jacob Cornelszn. zich tot ongeveer 1900 hebben verspreid over Nederland en de VS.
Het zou in dit kader te ver voeren om alle verschillen met het boek over de Genealogie Zeestraten toe te lichten. Ik beperk mij daarom tot de twee belangrijkste. Op de eerste plaats worden in het boek bij Dirk Jacobszn. Zeestraten en Aegje van der Fits (IV-7) geen gehuwde zonen vermeld, terwijl Dirk volgens bovenstaand schema de stamvader is van alle Zeestratens, zoals die tot nu toe zijn gevonden. Een tweede belangrijk verschil met het boek is het aantal getrouwde zonen in de jongste generatie uit bovenstaand schema. In het boek staan er in de overeenkomstige generatie IX vijftien zonen. In het bovenstaande schema zijn het er twintig. Toegevoegd zijn: Hendrik M. ev. Schoep (USA) Petrus A. ev. Van Maris, ev. Van Meer Cornelis G. ev. Fust Anthonius H. ev. Schuitenmaker Petrus ev. Van de Raadt In de generatie VIII in het boek, worden 11 zonen vermeld, net als in bovenstaand schema. Het echtpaar Hendrik ev. Zandbergen behoort in generatie VII. In generatie VIII heb ik het echtpaar Petrus ev. Domburg toegevoegd. Beide echtparen hebben geen gehuwde zonen, dus deze verandering heeft geen invloed op de jongste generatie van bovenstaand schema. De jongste twee generaties uit bovenstaand schema, bevatten alle gehuwde zonen, zoals die tot op heden zijn aangetroffen, zowel in Nederland als de VS. Zij stammen allemaal af van Dirk ev. van der Fits (IV-7 uit het boek). In de generatie IV van het boek worden naast Dirk nog veertien zonen vermeld. Dat zou betekenen dat overige 14 takken zijn uitgestorven, of misschien geëmigreerd naar plaatsen die tot op heden nog niet bekend zijn. Nader onderzoek in de oudste generaties moet dat uitwijzen.
Jacob C. ev . M. Simonsdr . Symen J. (1685) 10 / Omgeving BLOEMENDAAL ev . Schrama (1690) ev . Tetrode (????) Hendrik B. (1819) 3 / HILLEGOM ev . Zandbergen (1823) Petrus L. (1879) 13 / DE LIER ev . Ruigrok (1886) Ruthgerus (1845) 6 / DE LIER ev . Van Paassen (1844) Jacob (1814) 9 / VOGELENZANG ev . Lommerse (1815) Cornelis (1811) 7 / ALPHEN ev . Heemskerk (1805) Dirk (1768) 9 / VOGELENZANG ev . Bergman (1780) Cornelius D. (1738) 3 / VOGELENZANG ev . Kroon (????) Laurentius D. (1733) 5 / HILLEGOM ev . Opzeeland (1741) Johannes H. (1900) ev . Smit (1902) ev . Demas (1905) Petrus J. (1896) ev . Van Hagen (1896) Johannes H. (1871) 4 / HAARLEM ev . Drommel (1872) Hendrikus (1885) 3 / SASSENHEIM ev . Wouters (1890) ev . Griffioen (1897) Petrus B. (1881) ev . Van der Post (1885) ev . Van der Vlaar (1894) Petrus H. (1854) 6 / SASSENHEIM ev . Turenhout (1857) Pieter (1826) 11 / NOORDWIJK ev . van der Meij (1831) Engelbertus T. (1896) 8 / HILLEGOM ev . Van der Salm (1902) Theodorus W. (1861) 5 / HILLEGOM ev . Van Leuven (1861) Johannes A (1905) HILLEGOM ev . Ruigrok Petrus T (1900) HILLEGOM ev . Woerkom Hendrikus (1860) 10 / HILLEGOM ev . Goemans (1864) Petrus (1890) ev . Van de Raadt (1890) Anthonius H. (1888) ev . Schuitenmaker (1901) Gijsbertus C. (1882) HAARLEM ev . Lammers (1886) Cornelis G. (1877) BENNEBROEK ev . Fust (1861) Petrus A. (1876) HILLEGOM ev . Van Maris (1867) ev . Van Meer (1871) Petrus A. (1853) 10 / HRLMMRMR ev . Van Kempen (1855) Adrianus (1821) 6 / HILLEGOM ev . Steenvoorden (1822) Petrus (1857) 0 / DEN HAAG ev . Domburg (1846) Theodorus (1818) 1 / SASSENHEIM ev . Zoetendaal (1822) Cornelis J. (1889) 4 / VEENENDAAL ev . Mom (1885) Johannes C. (1887) 2 / NIEUW - VENNEP ev . Schrama (1886) Petrus H. (1857) 4 / HRLMMRMEER ev . Boere (1859 Johannes (1814) 2 / ALKEMADE ev . Van Steijn (1816) Hendrik (1813) 0 / VOGELENZANG ev . Kroon (1812) ev . Lindeman (1825) Hendrik M. (1880) VS ev . Schoep (1900) Gerardus (1878) VS ev . Schoep (1900) Cornelis (1872) 12 / HRLMMRMR , VS ev . Stassen (1874) Petrus M. (1839) 10 / OEGSTGEEST ev . Van der Riet (1848) Cornelis (1874) 3 / OEGSTGEEST ev . JufFermans (1880) ev . Hartz (1899) Gerardus (1838) 5 / OEGSTGEEST ev . Lubbe (1844) Cornelis (1809) 7 / HILLEGOM ev . Van Gastelen (1812) Jacobus (1808) 8 / WARMOND ev . Van Graven (1805) Pieter (1772) 11 / HILLEGOM ev . Langeveld (1787) Jacob D. (1730) 8 / HILLEGOM ev . Oostdam (1741) Dirk J. (1688) 12 / VOGELENZANG ev . Van der Fits (1698) Johannes (1882) 5 / AALSMEER ev . Mens (1884) Marcellus (1875) 4 / AALSMEER ev . Van der Zwaan (1883) Jacobus J. (1873) 4 / HRLMMRMR ev . Hermanns (1886) Petrus (1840) 9 / AALSMEER ev . Wegbrans (1840)
ZEESTRATEN
GEHUWDE ZONEN