INLEIDING Op 21 mei 1989 wordt de ‘Genealogie Zeestraten’ door G.C.A. Luyben uit Nieuw-Vennep voor het eerst aan de familie getoond op een feestelijke reunie in Hotel-Restaurant ‘De Witte Raaf’ te Noordwijk. Dit boek vormt, samen met de uitgebreide aantekeningen van Rina Mönch, de basis van een nieuw onderzoek naar de voorouders van mijn echtgenote Nicoletta Catharina Maria Zeestraten. Daarnaast heeft mijn correspondentie met Pieter van der Hoeven van de Hollandse Vereniging voor genealogie ‘Ons voorgeslacht’ veel waardevolle gegevens opgeleverd. De resultaten van mijn onderzoek tot nu toe (2018) kunnen het beste worden gepresenteerd door een splitsing aan te brengen in twee delen: Het eerste deel start in Noordwijk met Cornelis Symonszn., gehuwd met Marytje Jansdr. De oudste vermelding, die ik van dit echtpaar heb teruggevonden stamt uit ca. 1575. Dit tweede deel begint bij Jacob Corneliszn van Seestraten, gehuwd met Marijtje Simonsdr. Zij verhuizen ca. 1683 van Lisse naar de omgeving van Noordwijkerhout en Vogelenzang bij Bloemendaal, waar ze de boerderij kopen van hun ouders. Het genoemde boek ‘Genealogie Zeestraten’ heb ik wél steds als leidraad gebruikt, maar zo maar overnemen uit het boek is geen optie, omdat er bij de oudere generaties (net als bij de overige) veel verschillen met de primaire bronnen zijn gevonden, zoals nader wordt toegelicht bij het overzicht van de gehuwde zonen vanaf Jacob Corneliszn. Naast het onderzoek van de voorouders aan vaders kant onderzoek ik natuurlijk ook de voorouders aan moeders kant: de familie Ruigrok. Een uitgebreid familie met meerdere takken. Meer informatie over deze familie op het gedeelte betreffende deze familie. Tijdens het onderzoek blijkt al snel, dat er meer verbanden zijn tussen de familie Zeestraten en de familie Ruigrok dan alleen het huwelijk van mijn schoonouders. Daarover meer op de pagina verwantschap’.
ZEESTRATEN
INLEIDING