Carl Suren (1841-1918) en Catharina Franziska Schran (1855-1889). Naast de gegevens uit de openbare archieven is er van dit echtpaar meer bekend, doordat veel brieven, die zij in hun leven hebben ontvangen, na drie generaties nog steeds beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er nog een paar kladbrieven van Carl, die kennelijk zijn bedoeld als antwoord op een ontvangen brief. Deze correspondentie is weliswaar éénzijdig, maar zij geeft naast een algemeen beeld van de manier van leven in die tijd ook veel gedetailleerde informatie over het leven van Carl en Franziska en hun naaste familie en relaties in het bijzonder. Te mooi dus om te laten liggen. Deze brieven zijn aan mij beschikbaar gesteld door Marie-Trees Alma, die het oude Duitse handschrift ook nog eens heeft ‘vertaald’ in voor mij leesbare tekst. In een volgende versie van deze website ga ik hier verder op in. Carl Suren wordt geboren op 7 oktober 1841 in Winterberg in Duitsland als zoon van Johann Heinrich Suren en Anna Catharina Schmidt. Hij overlijdt in Leeuwarden op 19 december 1918. Hij is handelaar in manifacturen. Carl trouwt op 31 juli 1877 in Winterberg (Duitsland) met Catharina Franziska Schran, geboren in Winterberg op 8 januari 1855 als dochter van Joseph Schran en Josephina Catharina Muesen. Franziska overlijdt in Leeuwarden op 23 november 1889. Zij is dan pas 34 jaar. Deze pagina’s handelen vooral over dit echtpaar. Het leven van Carl kan echter niet los worden gezien van het leven van zijn broers. Vooral gedurende de tijd dat zij heen een weer reizen tussen Nederland en Duitsland en zich vestigen in Nederland. Daarover gaat de volgende pagina.
Carl Suren (1841-1918)				  Catharina Franzisca Schran (1855-1889) Site Map Site Map
SUREN
HET ECHTPAAR