SAMENVATTING
Generatie  I Symon Generatie  VI Jacob Corneliszn . van Seestraten ev . Marijtje Symonsdr . Generatie  V Cornelis Claeszn . Zeestraten ev . Willempje Willemsdr . Generatie  IV Claes Adriaenszn . van Seestraten  (Den Boer) ev . Trijntje Cornelisdr . Generatie  III Adriaen Cornelis Symonsznzn ev . Duyfje Warboutsdr . Generatie  II Cornelis Symonszn . ev Marijtje Jansdr .
In dit deel van de website heb ik de stamreeks opgebouwd van Cornelis Symonszn., gehuwd met Marytje Jansdr. tot Jacob Corneliszn. van Seestraten, die ca. 1684 in het huwelijk treedt met Marijtje Simonsdr. Ik beperk de vermelding van gegevens daarbij tot die gegevens, die (eventueel in combinatie) een conclusie rechtvaardigen over een koppeling tussen generaties of over andere familieverbanden. Sommige vermeldingen heb ik uitgewerkt in de vorm van een relatieschema. Het schema hiernaast toont een samenvatting van die stamreeks. Uit detailgegevens blijkt, dat al deze echtparen hebben geleefd in de omgeving Noordwijk, Noordwijkerhout, Bloemendaal en Vogelenzang. Een betrekkelijk klein gebied. Andere afstammelingen van Cornelis Symonszoon en Marijtje Jansdr. hebben zich niet alleen in deze omgeving gevestigd maar ook in de omgeving Leiden, Delft en Den Haag. Door op een echtpaar te klikken verschijnt een pagina in beeld met meer informatie. Door sluiten van die pagina komt U hier weer terug.
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
SAMENVATTING