NOORDWIJK In de Atlas van Noordwijk lezen we op pag. 50: In 1344 wordt in oude documenten gemeld dat Noordwijkse vissers de Engelse haven Yarmouth hebben aangedaan. In 1490 wordt het zeedorp voor het eerst bij naam genoemd: Noortich op Zee. De eerste bewoners van Noordwijk aan Zee houden zich bezig met de visvangst, strandjutterij en de jacht op konijnen. Het vissersdorp is overduidelijk ontstaan vanuit Noordwijk Binnen. De visserij is aanvankelijk dan ook een gezamenlijke onderneming van beide dorpen. Op de vroegste kaarten van Noordwijk lopen er al drie wegen vanuit Noordwijk naar de kust, waarvan er twee onder het duinzand verdwijnen: de Oude Zeeweg en het Diefpad (ook wel Dompad en Kerkhof-pad genaamd). Dit zijn zeer oude verbindingswegen, die vermoedelijk naar een nog ouder kustdorp leiden dat rond 1150 door kustafslag in zee is verdwenen. De Oude Zeeweg (vroeger Zeestraat) is nu een van de vier doorgaande toegangswegen naar Noordwijk aan Zee. Waarom er in de oudste tijd twee wegen, slechts vijftig meter van elkaar gescheiden, parallel aan elkaar naar de kust liepen is niet helemaal duidelijk. Het Diefpad was blijkbaar van minder belang en heeft nog steeds het karakter van een onverharde landweg. Beide wegen verdwijnen aan de rand van de duinen onder het duinzand. Als het vissersdorp ontstaat en een deel van de binnenduinen wordt afgegraven om plaats te maken voor akkers, leggen de Noordwijkers een nieuwe meer noordelijk, ter hoogte van het vissersdorp gelegen weg aan, de Brelofterweg, later de Nieuwe Zeeweg genoemd. De visserij wordt voor Noordwijk steeds belangrijker in de late Middeleeuwen. Noordwijk aan Zee groeit. In de veertiende eeuw sticht de parochie er een kapel aan het zogenaamde Calisplein (tegenwoordig de breed uitwaaierende, deels bebouwde kop van de Hoofdstraat tot aan de zeereep). Op of vlakbij dat plein wordt een waterput gegraven. Rond dit plein in de duinvalleien ontstaat de oudste kern van Noordwijk aan Zee. Rond 1550 vestigt zich in Noordwijk Cornelis Symonszn., oudste voorouder van het geslacht Zeestraten. HERKOMST VAN DE NAAM ‘ZEESTRATEN’. De ‘Zeestraat’ is op bovenstaande kaartje te zien als één van de drie wegen of paden, die van Noordwijk naar de duinen lopen. Dat kaartje is een detail van de kaart die in 1615 is vervaardigd door Floris Balthasars samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnmond. [Bron: Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden]. In het Oud Rechterlijk Archief van Noordwijk worden veel aan- en verkopen van onroerend goed beschreven. Als plaatsbepaling staan er vaak straatnamen bij. Dikwijls is dat de Oude, de Nieuwe of de Corte Zeestraat of gewoon de Zeestraat of Zeestraterweg. Allemaal Zeestraten dus. De naam ‘Zeestraten’ is daar misschien uit te verklaren. LAAN VAN ZEESTRATEN IN DE LIER. In De Lier is het precies andersom. Daar vestigt zich in 1915 Petrus Leonardus Zeestraten. Hij koopt daar een boerderij met ruim 25 ha. land. Na zijn overlijden wordt dit land verdeeld onder 10 van zijn zonen, die op dat land allen tuinbouwers worden. De straat waaraan zij allen wonen wordt na verloop van tijd omgedoopt tot de Laan van Zeestraten, die tot op heden nog in De Lier bestaat.
SEESTRAETEN
NOORDWIJK