III ADRIAEN CORNELIS (SYMONSZN)ZN. ev. (1) MARIJTGEN JEROENSDR. ev. (2) DUYFJE WARBOUTSDR. Frans Angevaare: Adriaen Cornelis Sijmonszz trouwde vóór 1578 met Marijtge Jeroensdr. Zij woonden in Noordwijk en kregen twee kinderen: Cornelis en Marijtgen; Ouders van Adriaaen: Cornelis Sijmonsz in de Cleij en Maritge Jansdr; Ouders van Marijtgen Jeroensdr: Jeroen Jansz Verplas en Geertgen Florisdr Adriaen Cornelis Sijmonszz trouwt vóór 1590 met Duijffgen Warboutsdr Zij woonden in Noordwijk en kregen 8 kinderen: Maritgen, Claes, Geertgen, Leuntgen, Willempgen, Gerritgen, Adriaen en Adriaentgen; Ouders van Adriaaen: Cornelis Sijmonsz in de Cleij en Maritge Jansdr; Vader van Duyfje Warboutsdr.: Warbout Jacobsz 1577-1579 ORA Noordwijk, inv. nr. 164; Folio 17, 17v en 18. Ongedateerd en ongetekend. 17. Dezelfde verkoopt Adriaen Corneliszn., Mees Meeszn. en Mees Symonszn. broer en zwagers 1½ morgen land, belend NO ‘s- Gravendijck, ZO Jeroen Janszn. Swan, ZO St Barabara Gasthuis te Leiden en NW de Abdij van Rijnsburg met waarborg de voorgaande 1 morgen. 17v. Geertje Florisdr. weduwe van Willem Jacobszn. met Huybert Jacobszn. haar gekoren voogd verkoopt Adriaen Corneliszn. een huis en erf met barg en schuur, belend NO en NW de Heerweg, ZO de Woonsdagse watering en ZW Arent van der Hooch alsmede al het vee voor 250 gulden met waarborg 1½ morgen land, belend NO Jan Symonszn., ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Simon Claeszn. en NW de Woonsdagse watering. 18. Volgt schuldbrief van 250 gulden als reste van meerder met hypotheek op het gekochte en voor onderhoud van verkoopster en nog aan de verkoopster 20 gulden geven voor de buidel en nog aan zijn twee kinderen bij Maertje Jeroensdr. genaamd Cornelis en Marytje elk 100 gulden. De combinatie van deze drie aktes toont aan, dat hier sprake is van dezelfde Adraen Corneliszn. als in inv. nr. 163 folio 11, vanwege overeenkomende namen van zijn broer en zwagers. Inv. nr. 163 folio 11 beschrijft de aankoop van grond door Adriaen in Leiden. En ook volgens bovenstaande vermeldingen (folio 17) koopt hij grond in Leiden. En in beide gevallen behoort grond van het Sinte Barbara Gasthuis te Leiden en van de Abdij van Rijnsburg tot de belendende percelen. 05 mei 1616. ORA NOORDWIJK, inv. nr. 167 (1612-1620); folio 210; Claes Arentszn. voor hem zelven Huych Janszn. gehuwd met Maritje Arentsdr., Cornelis Louriszn. gehuwd met Geertje Arentsdr., Dirck Louriszn. gehuwd met Willempje Arentsdr. en Wouter Warboutszn. en Cornelis Symonszn. omen en voogden over Adriaen Adriaenszn. en Adriana Adriaensdr., onmondige kinderen van Duyfje Warboutsdr. z.g. geteeld aan Adriaen Cornelis Symonsznzn., allen erfgenamen van Duyfje Warboutsdr. hun moeder en nog vervangende Jan Gerritszn. gehuwd met Leuntje Arentsdr. verkopen Cornelis Danielszn. 7/8e delen van een camp land groot 8 hond daarvan de koper nomine uxoris 1/8e deel toekomt, belend W de weduwe en de erfgenamen van Leendert Janszn., N de erfgenamen van Mr Jan Duyck te Leiden, ZO de Maandagse watering en ZW Willem Dammaszn. met bruikwaar, voor 7/8e van 1350 gulden. 5 mei 1616 ORA NOORDWIJK, inv. nr. 167 (1612-1620); folio 212v; Adriaen Cornelis Symonsznzn. voor de ene helft en de erfgenamen van Duyfje Warboutsdr. voor de andere helft verkopen Cornelis Danielszn. gehuwd met Gerritje Arentsdr. een woonhuis en erf met barg en schuur, belend NO en ZW de Heerweg, ZO de Woonsdagse watering en ZW(sic) Arent Verhooch alsmede al het vee en nog 2 morgen 78 roe teelland, belend ZW, W en NO Arent Verhooch en ZO de Bouvesloot, onbelast, te weten Adriaen Cornelis Symonsznzn. de helft en de erfgenamen 7/8e delen van de wederhelft, voor 4200 gulden contant. Kinderen uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend); 1. Cornelis Adriaenszn. 2. Marijtgen Adriaensdr. Kinderen uit het tweede huwelijk (volgorde onbekend, aanvullende informatie in blauw cursief): 1. Claes Arentszn………………………………………………………………………………………………..Volgt IV 2. Maritje Arentsdr. ev. Huych Janszn. 3. Geertje Arentsdr. ev. Cornelis Louriszn. 4. Willempje Arentsdr. ev. Dirck Louriszn. 5. Leuntje Arentsdr. ev. Jan Gerritszn. van Velsen. De toevoeging ‘van Velsen’ stamt uit de vermelding in ORA Noordwijk 174-4v d.d. 11 mei 1644. Daarin wordt Leuntje Adriaensdr. vermeld als weduwe van Jan Gerritszn. van Velsen. 6. Gerritgen Adriaensdr. ev. (1) Cornelis Danielszn. ev. (2) Jan Jeroenszn. van Steenvoorden Interessant is de zinsnede in ORA Noordwijk 167-10: ‘verkopen Cornelis Danielszn. 7/8e delen van een camp land groot 8 hond daarvan de koper nomine uxoris 1/8e deel toekomt’. Dat betekent dat de echtgenote van Cornelis Danielszn. 1/8e deel van het land toekomt, maar dat dit deel op naam van Cornelis Danielszn. wordt geschreven. In folio 212v wordt bevestigd, dat Cornelis Danielszn. is getrouwd met Gerritgen Arentsdr. Volgens Frans Angevaare (overige Noordwijkse huwelijken): < 1616 Cornelis Danielsz van Tetrode en Gerritgen Adriaensdr. Woonden in Noordwijk-Binnen; Later zal Gerritgen nog een keer trouwen: Volgens Frans Angevaare (overige Noordwijkse huwelijken): < 1629 Jan Jeroensz van Steenvoorden en Gerritgen Adriaensdr. Woonden in Noordwijk-Binnen; Op 6 dec. 1668 wordt Gerritgen vermeld als weduwe van Jan Jeroenszn. van Steenvoorden in ORA Noordwijk 179-59. 7. Adriaen Arentszn. Sergeant Adriaen Adriaenszn. den Boer wordt genoemd in de lijst van weerbare mannen 1632 in Noordwijk. Wordt ook genoemd in de lijst van weerbare mannen 1665 in Noordwijk als ‘Sergiant van(de) oude compangije’. 8. Adriana Arentsdr. Bovenstaande vermeldingen worden samengevat in onderstaande figuur.
Relatieschema volgens ORA Noordwijk 164-18 (groen) en 167-210+212v (rood) met aanvullingen (zwart).
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
STAMREEKS (GIII)