I SYMON ev. N.N. Kinderen (volgorde onbekend): 1. Cornelis Symonszn. ev. Maritje Jansdr………………………………………………………….Volgt II 2. Pieter Symonszn. Dat Pieter Symonszn. een broer is van Cornelis volgt uit onderstaande vermelding ORA Noordwijk 163-11: daar wordt Pieter Symonszn. vermeld als oom van Lijsbeth Cornelisdr., dochter van Cornelis Symonszn. en Marytje Jansdr. II CORNELIS SYMONSZN. X MARITJE JANSDR. De navolgende vermeldingen rechtvaardigen de inschatting, dat dit echtpaar rond 1550 (of eerder) is getrouwd: zij zijn immers in 1577 al niet meer in leven en hebben enkele meerderjarige (>25 jaar) kinderen. 1574-1577 ORA NOORDWIJK, inv. nr. 163, folio 11; ongedateerd en ongetekend: Claes Corneliszn. verkoopt Adriaen Corneliszn. zijn broer, Meeus Meeuszn. en Meeus Symonszn. zijn zwagers 1½ morgen land, belend NO: de ‘s-Gravendijk, ZO: Jeroen Janszn. Swan, ZO: Sinte Barbara Gasthuis te Leiden en NW: de Abdij van Rijnsburg onder overhandiging van de oude brief van 31-03-1542. Adriaen Corneliszn., Jan Corneliszn., Meeus Meeuszn. man en voogd van Niesje Cornelisdr. zijn voldaan door Claes Corneliszn. hun broer van alle erfenisse en besterfenisse bij overlijden van Cornelis Symonszn. en Marytje Jansdr. hun vader en moeder. Verder nog Adriaen en Jan Corneliszn., Meus Meuszn., Meus Symonszn. man en voogd van Aefje Cornelisdr., Lijsbeth Cornelisdr. met Pieter Symonszn. haar oom en voogd alsmede van alle erfenisse van Hubert Corneliszn., Pieter Corneliszn. en jonge Jan Corneliszn. waarvoor zij ontvangen hebben van hun broer als te weten; Jan Corneliszn. en Lijsbeth Cornelisdr. tezamen 1 morgen land in de Cley genaamd het Cruyscampgen en Adriaen Corneliszn., Meeus Meeuszn. en Meeuszn. Simonszn. 1½ morgen. Inv. nr. 163, folio 11: er is sprake van een ‘oude’ en een ‘jonge’ Jan Corneliszn. De ‘jonge’ Jan Corneliszn. is volgens deze akte al overleden, evenals Hubert Corneliszn. en Pieter Corneliszn. Wanneer in andere aktes sprake is van Jan Corneliszn., wordt dus ‘de oude’ bedoeld. 1577-1579 ORA NOORDWIJK, inv. nr. 164, folio 6; Ongedateerd en ongetekend. Claes Corneliszn., Adriaen Corneliszn., Jan Corneliszn., Meeus Symonszn. en Claes Pieterszn. omen en voogden en Maertijn Burgers bestevader en mede-voogd over Marytje Hendricksdr. nagelaten weesdr van Hendrick Corneliszn. schoemaker verkopen N van Vollenhoven (herbiergier doorgehaald) een huis en erf, belend NW en NO Hendrick van Vollenhoven en voorts belend en belast volgens de oude brief. Inv. nr. 164, folio 6: er is sprake van ‘Marytje Hendricksdr. nagelaten weesdr. van Hendrick Corneliszn’, waarbij Claes Corneliszn., Adriaen Corneliszn., Jan Corneliszn., Meeus Symonszn. en Claes Pieterszn. als omen en voogden worden genoemd. De eerste drie genoemde omen zijn dezelfde als genoemd in inv. nr. 163 folio 11. Claes Pieterszn. is de echtgenoot van Lijsbeth Cornelisdr.(zie ORA NOORDWIJK 165-28). Conclusie is, dat Hendrick Corneliszn een zoon is van Cornelis Symonzn. en Marytje Jansdr.. Hij was gehuwd met N.N., is overleden vóór 1580 en heeft nagelaten één dochter: Marytje Hendricksdr. Bovenstaande vermeldingen worden nog eens samengevat in onderstaande figuur.
Kinderen uit dit huwelijk (volgorde onbekend, aanvullende informatie in blauw cursief met bronvermelding): 1. Adriaen Corneliszn. (of Adriaen Cornelis Symonsznzn.) …………………………………..….…Volgt III ev. Marijtgen Jeroensdr. (ORA NOORDWIJK, inv. nr. 164 (1577-1579); Folio 18) ev. (2) Duyfje Warboutsdr. (ORA NOORDWIJK, inv. nr. 167 (1612-1620); folio 210) 2. Jan (de oude) Corneliszn. ev. Trijntje Symonsdr. (ORA Noordwijk, inv. nr. 167 (1612-1620); folio 233v.; d.d. 1 juni 1616) 3. Niesje Cornelisdr. ev. Meeus Meeuszn. 4. Claes Corneliszn. den Boer ev. Dirckje Meesdr. (ORA NOORDWIJK, inv. nr. 168 (1618-1625); folio 153; d.d. 22 juni 1623) 5. Aefje Cornelisdr. ev. Meeus Symonszn. 6. Lijsbeth Cornelisdr. ev. Claes Pieterszn. 7. Hubert Corneliszn. (niet meer in leven op datum akte) 8. Pieter Corneliszn. (niet meer in leven op datum akte) 9. Jan (de jonge) Corneliszn. (niet meer in leven op datum akte) 10. Hendrik Corneliszn. ev. N.N. Maertensdr. (Burgers) (beide niet meer in leven op datum akte)
Relatieschema volgens ORA Noordwijk 163-11 (1574-1577) aangevuld met 164-6 (1577-1579).
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
STAMREEKS (GI+II)