EN VERDER… Met het opstellen van de stamreeks staat de kern van de genealogie Zeestraten vast. Oudste tot nu toe gevonden voorouder is Cornelis Symonszn, gehuwd met Marytje Jansdr. De vraag is dan meteen: wie waren de ouders van Cornelis en heeft hij ook broers en zusters gehad? ORA NOORDWIJK 165-40 d.d. 1 juni 1584 vermeldt: Cornelis Symonszn. wonende in het Langeveld vervangende zijn zusters erfgenamen van Symon Pieterszn. hun vader verkoopt Dirck Corneliszn. wonende in het Langeveld een huis en erf liggende aldaar, belend ZO en ZW de Wildernis, NW het Cappelrieland te Langeveld en NO de koper. Het woordje ‘hun’ kunnen we op twee manieren interpreteren: 1. Symon Pieterszn. is de vader van Cornelis Symonszn. én van zijn zuster 2. Symon Pieterszn. de vader van de erfgenamen van de zus van Cornelis Symonszn. en dus de zwager van Cornelis Symonszn. In ORA NOORDWIJK, 163-11 (1574-1577) staat een Pieter Symonszn. als oom en voogd van Lijsbeth Cornelisdr., dochter van Cornelis Symonszn. en Marytje Jansdr. Deze Pieter Symonszn. is dus een broer van Cornelis Symonszn. Als we nu ORA NOORDWIJK, 163-11 en ORA NOORDWIJK 165-40 combineren, dan is het mogelijk, dat Pieter Symonszn. een (waarschijnlijk oudere) broer is van Cornelis Symonszn. met als vader Symon Pieterszn., maar een éénduidige conclusie kan ik hieruit niet trekken. Verder heb ik ook nog geen aantoonbare verbinding kunnen vinden met de Zeestratens in Leiden, Delft, Den Haag en omgeving.
SEESTRAETEN
SEESTRAETEN
EN VERDER…