BRONNEN Naast de gebruikelijke bronnen zoals de DTB registers, gebruik ik voor dit deel ook aanvullende bronnen: Bewerkingen door H.J. van der Waag en gepubliceerd op www.hogenda.nl. Oude Rechterlijke Archieven van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Voorschoten en Wassenaar en Oude Notariele Archieven van Lisse. De originelen van deze archiefstukken worden beheerd door Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO): Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout Het nationaal Archief in Den Haag: Lisse Het gemeentearchief te Wassenaar: Wassenaar en Voorschoten Deze gegevens vul ik aan met transcripties en bewerkingen door Frans Angevaare: 1. De oudste trouwboeken van Noordwijk (vanaf 1620): 2. RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 (b) 3. Gereformeerde huwelijken Noordwijk 1620-1735 (b) 4. Overige Noordwijkse gezinnen. Dit bestand is een aanvulling op de bewerkingen van de oudste trouwboeken van Noordwijk, zoals hierboven genoemd onder 1, 2 en 3. Het omvat de echtparen die in Noordwijk woonden dan wel er kinderen lieten dopen, maar waarvan in de Noordwijkse trouwboeken geen huwelijksinschrijving, in welke vorm dan ook, is gevonden. Incidenteel zijn er ook enkele echtparen opgenomen waarvan één of beide partners in Noordwijk zijn geboren maar die elders woonden en waarvan de kinderen weer terugkeerden naar Noordwijk. 5. Bronbewerking van de RK- dopen Noordwijk 1678-1735 (b). 6. Bronbewerking van de Gereformeerde doopboeken van Noordwijk-Binnen (1621-1735) en Noordwijk aan Zee (1675-1735), aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden onder 1, 2 en 3. Tevens enkele dopen uit omliggende plaatsen uit 1701 (b). 7. Bronbewerking van het Remonstrantse doopboek van Noordwijk (1667-1735), aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden onder 1, 2 en 3 (b). 8. Bronbewerking van het Rooms-Katholieke parochie-overzicht van Noordwijk en Noordwijkerhout uit 1686 en van Noordwijk uit 1689, aangevuld met de nummering van de echtparen uit de hierboven genoemde bestanden onder 1, 2 en 3 (b) 9. Weerbare mannen van Noordwijk 1632 (b). 10. Kohier van de 200e penning van Noordwijk 1652 (b) 11. Weerbare mannen van Noordwijk 1665 (b). 12. Wijnconsumptie in Noordwijk 1680 (b) 13. Weerbare mannen van Noordwijk 1702 (b).
SEESTRAETEN
INLEIDING