RUIGROK, HERKOMST De familie Ruigrok is een zeer grote familie met een rijk verleden. Het begint allemaal met Jan Ruychrock (van de Werve), die leefde omstreeks 1400 op een kasteel in ‘s Heerhendrikskinderen in Zeeland en vanaf 1448 ook op het Huys te Werve in Rijswijk. Dit deel van de website gaat over zijn nageslacht (voor zover gevonden) en over de tijd, waarin zij hebben geleefd. Het directe verband met de huidige families Ruigrok, Ruygrok, Ruifrok en Ruigrok van de Werve(n) is nog onderwerp van onderzoek. Momenteel zijn er zes takken bekend: De Anthoniustak , Ewouttak , Bastiaantak , Stompwijksetak , Delftsetak en de Rui(j)froktak. De Ewouttak, waartoe mijn onderzoek zich beperkt, stamt niet rechtstreeks af van Jan Ruychrock (van de Werve), maar heeft als stamvader Leendert Ewoutsz. Het verband tussen de Ewouttak enerzijds en het nageslacht van Jan Ruychrock (van de Werve) anderzijds, licht ik nader toe op de website van deze Ewouttak.(Link nog nader invullen) NAVIGATIE Het begint inderdaad met Jan Ruychrock ( †1474) . Maar vóórdat ik meer vertel over zijn leven, is enige achtergrondinformatie nodig over de tijd, waarin Jan en zijn nazaten hebben geleefd. We hebben het dan op de eerste plaats over het Hertogdom Bourgondie, waar Holland en Zeeland een groot deel van de 15e eeuw (tot 1477) onderdeel van uitmaken. Daarnaast zijn ook de  Hoekse en Kabeljauwse twisten belangrijk. Hierover meer op de pagina ‘Vijftiende eeuw’. In het algemene gedeelte van deze website geef ik een overzicht van de bronnen die ik voor het grootste deel van het onderzoek heb gebruikt. Deze bronnen zijn voor dít deel van het onderzoek niet toereikend. Daarom een aanvullend overzicht van de bronnen die ik voor dít deel van het onderzoek heb gebruikt op de pagina ‘Bronnen’. Tijdens het bewind van verschillende hertogen van Bourgondie, een machtstrijd tussen Jacoba van Beieren en Jan van Brabant en tenslotte de Duitse Keizer weet Jan Ruychrok steeds de juiste partij te kiezen en te stijgen op de sociale ladder, met als één van de hoogtepunten de ridderslag voor zijn zonen Willem en Jan in 1467. Meer daarover op de pagina met zijn naam. Op de pagina ‘rapportages’ tenslotte een link naar het gedetailleerde overzicht van zijn nazaten en andere familieverbanden.
Site Map Site Map
RUYCHROCK
INLEIDING