TOELICHTING BIJ DE RAPPORTAGES 1. Het eerste overzicht is van de nakomelingen van de oudst bekende voorvader van de Ewouttak van de familie Ruigrok: Leendert Ewoutszn, geboren rond 1550. 2. Het tweede overzicht is de kwartierstaat (Ahnentafel) van Nicoletta Catharina Maria Zeestraten. Zeven generaties zijn compleet (tot ca. 1750).  De mannelijke stamreeksen  aan moeders kant (Ruigrok) en aan vaders kant (Zeestraten) gaan terug tot vóór 1600. BIJZONDERE RAPPORTAGE RUYCHROCK Zoals al in de inleiding vermeld, stamt de Ewouttak niet rechtstreeks af van Jan Ruychrock (van de Werve), die leefde op een kasteel in ‘s Heerhendrikskinderen in Zeeland en vanaf 1448 ook op het Huys te Werve in Rijswijk. Het werkelijke verband met deze Jan heb ik nader toegelicht in de inleiding van deze site. In een apart gedeelte van deze website vindt U meer over Jan Ruychrock (van de Werve) en zijn nazaten, voor zover ik die tot op heden heb aangetroffen. het is ook mogelijk direct naar de genealogische raportage van Jan te gaan via deze link.   Als U een link aanklikt, opent het overzicht in een nieuw venster. Als dat venster wordt gesloten keert U automatisch terug naar deze pagina.
RUIGROK (EWOUTTAK)
RAPPORTAGES