RUIGROK, HERKOMST De familie Ruigrok is een zeer grote familie met een rijk verleden. Het begint allemaal met Jan Ruychrock (van de Werve), die leefde omstreeks 1400 op een kasteel in ‘s Heerhendrikskinderen in Zeeland en vanaf 1448 ook op het Huys te Werve in Rijswijk. Zijn nageslacht heb ik (voor zover gevonden) in een apart deel van deze website  geplaatst. Het directe verband met de huidige families Ruigrok, Ruygrok, Ruifrok en Ruigrok van de Werve(n) is nog onderwerp van onderzoek. Momenteel zijn er zes takken bekend: De Anthoniustak , Ewouttak , Bastiaantak , Stompwijksetak , Delftsetak en de Rui(j)froktak. De Ewouttak, waartoe mijn onderzoek zich beperkt, stamt niet rechtstreeks af van Jan Ruychrock (van de Werve), maar heeft als stamvader Leendert Ewoutsz. uit Wassenaar. In een voordracht van Drs. J.F. Jacobs (1983) lezen we hierover het volgende: Leendert Ewoutsz. woonde in Wassenaar en is tussen 26 mei 1573 en 19 juli 1579 overleden. Zijn weduwe Neeltgen Florendr. hertrouwde voor de laatstgenoemde datum met Aryen Thonisz., die zich in 1613 Ruychrock zou gaan noemen. Neeltgen Florendr. had uit haar eerste huwelijk met Leendert Ewoutsz. drie kinderen: Crijn, Floris en Maritgen en uit haar tweede huwelijk met Aryen Thonisz. Ruychrock twee zonen: Theunis Aryensz. Ruychrock en Leendert Aryensz. Ruychrock. Crijn Leendertsz., bijgenaamd "'t rammetge" of "'t rammeke", is op 9 november 1631 in de Dorpskerk in Wassenaar begraven, "onder de sarck van Neeltge Floren"  De naam Ruychrock treft men bij zijn nakomelingen voor het eerst in 1634 aan, bij zijn kinderen Leendert Crijnenz. en Geertgen Crinendr., en daarna pas weer vanaf 1663, bij de kinderen van Leendert Crijnenz. Klaarblijkelijk hebben de nakomelingen van Crijn Leendertsz. bij gebrek aan een eigen geslachtsnaam die van de stiefvader van Crijn Leendertsz., Aryen Thonisz. Ruychrock, aangenomen. Déze Ruychrock's stammen dus niet van Thonis Jansz. en Machtelt Harpersdr. af, maar van Leendert Ewoutsz. te Wassenaar, wiens weduwe met een Ruychrock was hertrouwd. Maar dan zijn we nog niet bij een rechtstreekse afstammeling van Jan. De grootvader van Aryen Theuniszn. was getrouwd met Claesgen Gherytsdr. Haar zus Hendricgen Gherytsdr. was getrouwd met Joost Ruychrock van de Werve, buitenechtelijke zoon van Mr. Philips Ruychrock van de Werve en kleinzoon van Jan. E.e.a. wordt nog eens samengevat in onderstaand schema: Recent promotieonderzoek aan de VU in Amsterdam (2000) en in Leiden (2010) geeft een bijzonder boeiend inzicht in enkele aspecten van het bestuur en de edelen in Zeeland tussen ca. 1400 en 1550. Een aantal personen uit het oude geslacht Ruychrock van de Werve maakte deel uit van dat bestuur en/of de adelstand uit Zeeland in die tijd. Dat betekent, dat er ook uit die tijd vele gegevens voorhanden zijn.
Site Map Site Map
RUIGROK (EWOUTTAK)
INLEIDING