GELDERLAND Gelderland is oorspronkelijk genoemd naar het plaatsje Geldern in het kwartier Roermond in het huidige Duitsland, zoals aangegeven op de onderstaande kaart van het hertogdom Gelre omstreeks 1350.
Als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog (1586-1648) wordt Gelre gesplitst. De drie noordelijke kwartieren nemen deel aan de Unie van Utrecht (1579) en gaan later als Gelderland deel uitmaken van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Overkwartier of Opper-Gelre blijft in Spaanse handen maar na de Vrede van Utrecht in 1713  wordt ook dit gebied verder gesplitst: Pruisisch Overkwartier: het grootste deel, met de hoofdstad Geldern, komt in handen van Pruisen; Staats Overkwartier: Venlo en omgeving komt bij de Republiek en wordt Staats-Opper- Gelre; Guliks Overkwartier: Erkelens gaat naar het hertogdom Gulik; Oostenrijks Overkwartier: alleen Roermond en enkele omliggende gemeenten blijven onder het gezag van de Habsburgers, nu de Oostenrijkse tak, en worden Oostenrijks Gelre. (In 1790 is dit kleine Belgisch Gelre één van de stichtende leden van de Verenigde Nederlandse Staten). Bij het Verdrag van Wenen van 1815 komt het westelijk deel van Pruisisch Opper-Gelre weer bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, evenals Staats-Opper-Gelre (Venlo) en Oostenrijks Gelre (Roermond). Al deze delen van het vroegere Overkwartier gaan dan op in de grote provincie Limburg. De noordelijke kwartieren worden opnieuw de provincie Gelderland, ongeveer zoals we die nu kennen. De huidige provincie Gelderland. Meer oude kaarten over de verdeling van Gelderland na de 80-jarige oorlog op http://www.vandervaartenomstreken.nl/Genealogie/Steden/kaart%20gelre.html Meer over de geschiedenis van Gelderland op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Gelderland
Site Map Site Map
KAPPERT
GELDERLAND