Slagerij Visser. Mijn grootvader koopt in november 1937 het pand naast zijn winkel. Daarin was een slagerij gevestigd van de familie Visser. In de actes en bijvoorbeeld het adresboek van de gemeente komen verschillende voornamen voor: er is sprake van Louis Visser, de weduwe D. Visser, de weduwe L. Visser en soms komt ook de naam Carolina Visser voor. Nader onderzoek brengt deze gegevens in lijn en meer....... De naam boven de winkeletalage ‘Rotterdamsche Vleeschhouwerij’ vinden we terug in de archieven van de KvK (b). Deze zaak is aldaar onder die naam gevestigd vanaf 1 juni 1925. De eigenaar is Carolina Visser (geboren te Deventer op 24 april 1895), buiten gemeenschap van goederen gehuwd met Izaak de Wild (geboren in Amsterdam op 8 aug. 1898) Deze Izaak heeft zijn vrouw per 30 mei 1925 machtiging verleend om als openbare koopvrouw op te treden, maar ondertussen wordt hij wel in de aktes van de KvK genoemd als procuratiehouder met onbeperkte bevoegdheden. Hij woonde samen met zijn vrouw boven de winkel, maar de zaak wordt gedreven door Jan Wijnbergen (met onbeperkte volmacht), wonende in de Douwelerstraat 30 te Deventer. Jan wordt ontslagen per 2 juli 1936, waarna in 5 oktober van datzelfde jaar A. Nijhuis de nieuwe bedrijfsleider wordt. Het beroep van Izaak de Wild wordt bij zijn huwelijk in Deventer met Carolina op 16 mei 1922 aangegeven als slager, hij gaat boven de slagerij wonen maar laat het bedrijf over aan een ander. De reden daarvan is niet duidelijk. Op 15 november 1937 wordt het pand aan de Lange Bisschopstraat 48 verkocht door Charlotte Penha, de weduwe van D(avid) Visser. Zij woont op dat moment in Leeuwarden (zie vorige pagina). David Visser en Charlotte Penha, op 26 juli 1893 gehuwd in Amsterdam, zijn de ouders van Carolina Visser. David Visser is geboren in Deventer als zoon van Louis Visser en Carolina Wolff. Charlotte Penha is geboren in Antwerpen als dochter van Salomon Penha en Brendele Mozes van Engel. Louis Visser en Carolina Wolff woonden in 1865 al in Deventer, getuige het overlijden van dochter Duifje aldaar op 4 april 1863. Duifje was ook geboren in Deventer. Louis Visser (zoon van David Visser en Clara Logger) overlijdt op 25 december 1891 te Deventer, Carolina Wolf (op de overlijdensakte nu gespeld met één f aan het eind, geboren te Arnhem als dochter van Michiel Wolff en Duifje Koppel) overlijdt in Deventer op 2 april 1907.
Relatieschema de Wild/Visser
In het adresboek van Deventer 1920/1921 staat op nr. 48 D. Visser, fa. wed. L.Visser. Met bovenstaande relatieschema is dat geheel duidelijk. In 1915 wordt de weduwe L. Visser nog in de ‘Naamlijst voor den Telefoondienst’ met nr. 79 vermeld in de Lange Bisschopstraat. Bij zijn huwelijk wordt het beroep van Louis Visser aangegeven als vleeschhouwer. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de slagerij ook al vóór 1925 aldaar is gevestigd.
Izaak de Wild Carolina Visser X 1922 David Visser Carolina Wolff Louwie de Wild Saartje de Gelder Louis Visser Charlotte Penha David Visser Clara Logger Salomon Penha Brendele Mozes van Engel X 1893 X 1860
ALMA
ALMA
VISSER