De winkel. De winkel wordt in mei 1903 voor het eerst gevestigd op de Lange Bisschopstraat no. 42 te Deventer onder de naam "De Roode Winkel", galanterieën, kramerijen, glas, porcelein, speelgoed. (b) . Johannes koopt het pand op 15 april 1912 van Cornelis Arie de Hoop voor de prijs van f. 14.000,-. De akte wordt gepasseerd in Gorkum waar Johannes wordt vertegenwoordigd door de plaatselijke hotelhouder Arie de Gier (b). Vanaf het adresboek 1920/1921 van Deventer staat het adres aangegeven als Lange Bisschopstraat no. 50. (b) Er is hier geen sprake van een verhuizing, maar van een hernummering van de panden in de straat. Buurman/vrouw (eerst op nr. 40, later op nr. 48) blijft D. Visser, fa. wed. L. Visser. Op een aanvraag bouwvergunning voor een verbouwing d.d. 9 sept. 1905 door D. Visser, vleeschhouwer, staat het adres Lange Bisschopstraat 40. Op het advies van de bouwmeester aan het college van B&W staat ook dit adres, maar later is er in de kantlijn het nieuwe adres met nummer 48 bijgeschreven.(b) Vanaf 1920 wordt de winkel enkele malen verbouwd. De aanvragen voor de bouwvergunningen, alsmede de tekeningen en de bijbehorende correspondentie zijn in te zien op het Stadsarchief te Deventer.(b) Iedere onderneming wordt sinds 1921 ingeschreven in het handelsregister. Dit gebeurt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. In het handelsregister zijn gegevens vastgelegd over: oprichting en beëindiging, handelsnaam, economische activiteit, werkkapitaal, statuten, eigenaren van ondernemingen. Voor wat betreft de plaats Deventer zijn deze inschrijvingen gearchiveerd in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle. Daarnaast kunnen in het HCO (onder toegangsnummer 145) de kadastrale gegevens van Deventer worden geraadpleegd. De eerste verbouwing vindt plaats in 1920: aan de achterzijde van het pand wordt een nieuw magazijn gemaakt met daar bovenop een kantoor. Verder worden binnen enkele veranderingen aangebracht, zodat de winkelruimte kan worden vergroot. De tweede verbouwing vindt plaats in 1928: de winkelpui wordt gewijzigd. Bij de bouwaanvraag wordt een kleine tekening ingediend.
Van de winkelpui is na voltooiing een ansicht gemaakt (zie hierboven). Op de marge van die ansicht wordt het telefoonnummer 897 vermeld.  Dit telefoonnnummer wordt voor het eerst vermeld in de gids van 1926:    Alma, J.J., Mag. de Roode Winkel, L. Bisschopstr 50, tel 897. Bij de automatisering van het telefoonnet in Deventer in 1931 krijgen alle abonnees een nieuw nummer van vier cijfers. De firma Alma krijgt dan het nummer 3673. (b)  De conclusie is, dat de ansichtkaart is gemaakt tussen 1928 en 1931, waarschijnlijk kort na de gereedmelding van de verbouwing op 5 juli 1928. Op een tweede foto van het winkelpand met de nieuwe etalage staat Petrus (Piet) Wilhelmus Jacobus Alma (de jongste broer van Johannes) onder de ietwat geretoucheerde naam van de winkeleigenaar.  Piet is de poppendokter van de winkel.  Op beide foto’s is (een deel van) de naastliggende winkel te zien: de Rotterdamse Vleeschhouwerij.  Dit pand wordt door Johannes aangekocht op 15 november 1937.  Het jaar daarop wordt het pand geamoveerd en opnieuw gebouwd. De begane grond wordt bij de bestaande winkel getrokken.  Op de volgende pagina worden de verschillende gegevens uit de bouwvergunningen, de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het kadaster en enkele artikelen uit het Deventer Dagblad chronologisch samengevat en krijgen we een aardig inzicht in het reilen en zeilen van de winkel van mijn grootvader.
ALMA
DE WINKEL