Site Map
Willem Freerks Alma is de schoonvader van Margaretha Jans Wieringa. Margaretha en haar echtgenoten worden uitvoerig besproken op een tweetal pagina’s in het gedeelte van de website over BOS Ook op die plaats worden Catharina Edes Sybinga en Alegonda Cornelis Sybinga vermeld. Op de eerste plaats natuurlijk een rapport over Willem Freerks Alma. Er is vanzelfsprekend een grote overlap met andere rapportages over Alma. Verder een rapport over zijn echtgenote Catharina Edes Sybinga. Sybingeheem speelt een belangrijke rol als naamgever voor Alegonda en Catharina. De oudste bewoner van deze boerderij die in dit kader een rol speelt is Pieter Rewincks. Ook Pieter dus als centrale persoon in een rapportage.
W. F. ALMA
OVERZICHTEN