WILLEM FREERKS ALMA (zie ook het overzicht gehuwde zonen ALMA) Willem Freerks Alma (1802-1874), zoon van Freerk Jacobs Alma en Derkjen Willems, trouwt in 1828 in Bedum met Catharina Edes Sybinga (1794-1874), dochter van Ede Pieters Sybinga en Derkjen Freerks. Catharina stamt via de vrouwelijke lijn af van Willem Cornelis en Bouke Jans, net als Alegonda Cornelis Sybinga. Via die lijn zijn ze dus bloedverwanten (zie de groene pijlen in onderstaand schema). Meer hierover ook op de pagina’s van Margaretha Jans Wieringa en Lambertus Wilhelmus Leber. Ondanks dezelfde achternaam zijn Catharina en Alegonda via de mannelijke lijn geen bloedverwanten. Twee artikelen van Otto Nienhuis in Gruoninga geven een verklaring. Ook in Boelens staat hierover veel informatie. Daarover gaat deze en de volgende pagina. In onderstaand schema zijn alle personen uit bovenstaande bronnen ingetekend.
Site Map
De personen in rood maken ook deel uit van mijn stamlijn. De personen in groen maken geen deel uit van mijn kwartierstaat. De groene pijlen in het schema staan bij Catharina en Alegonda, waarmee ik boven aan deze pagina ben begonnen. De oranje/okerkleurige pijlen staan bij de personen, die achtereenvolgens woonden en werkten op Sybingeheem (b). Cornelis Pieters en Eijde Pieters nemen de naam Sybinga aan als ze op Sybingeheem gaan wonen en werken. Deze situatie komt overeen met Pieter Jacobs en Bette Lammerts, die beide de naam Alma aannemen als zij op op de boerderij met die naam in Bedum gaan wonen. Cornelis Pieters stamt af van Cornelis Ites, Eijde Pieters van Cornelis Freerks. Zij zijn dus geen bloedverwanten van elkaar. Er is nog wel sprake van een ander bloedverwantschap, zoals aangegeven in onderstaand schema:
Jacobus Pieters Alma Willem Cornelis Bouke Jans Cornelis Pieters Sybinga Aleijdis Willems Freerk Geerts Langeland Bouke Willems Derkjen Freerks Eijde Pieters Sybinga Catharina Edes Sybinga Willem Freerks Alma Alegonda Cornelis Sybinga Jacobus Leber Johannes Willems Pieterke Pieters Freerk Jacobs Alma Derkje Willems Grietje Eleonora Tjaarts Pieter Jacobs (van) Allema Trijntje Arents X 1711 X 1755 X 1741 X 1799 X 1716 X 1753 X 1766 X 1807 X 1789 X 1828 Edo Willems Alma Margaretha Jans Wieringa Johannes ten Oever Lambertus Wilhelmus Leber XXX 1878 XX 1863 X 1852 Johannes Jacobus Leber Johanna Willems Feddema X 1837 Cornelis Redmers Aaltje Willems X 1677 Willem Luirts Fokeltje Pieters Pieter Rewincks Aaltjen Julles < 1655 Hilletjen Pieters Reijner Jansen Ite Cornelis Eyske Willems Willem Ites Anje Redmers Freerk Jacobs Alma Derkje Willems Willem Freerks Alma Catharina Edes Sybinga X 1732 X 1767 X 1799 X 1828 Cornelis Ites Trijntje Harms ca. 1682 Pieter Cornelis Berentje Rikkerts Cornelis Pieters Sybinga Aleijdis Willems Alegonda Cornelis Sybinga Jacobus Joannes Leber X 1741 X 1766 X 1807
Bovenaan deze pagina heb ik al aangegeven dat Catharina en Alegonda via de vrouwelijke lijn beide afstammen van Willem Cornelis en Bouke Jans (overgrootouders c.q. grootouders). Volgens bovenstaand schema hebben Derkje Willems en Alegonda dezelfde overgrootouders. Katholieken hebben in die tijd in Groningen al een beperkte keuze met wie ze kunnen gaan trouwen. Op deze pagina blijkt duidelijk, dat hier het streven om vermogen zo veel mogelijk in de familie te houden hun keuze nog verder beperkt. Overigens komen de personen in rood en zwart ook voor in mijn eigen kwartierstaat (de personen in rood maken onderdeel uit van mijn stamlijn).
W. F. ALMA
INLEIDING